ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. – Δ.Ε.Υ.Α.Α.Μ

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει την 17 Αυγούστου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ., στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Μ., για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Read More

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. – Δ.Ε.Υ.Α.Α.Μ

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει την 12 Αυγούστου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30, στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Μ., για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Read More

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΣΕ ΔΣ

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει την 25η Ιουλίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30, στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Μ., για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Read More

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΣΕ ΔΣ

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει την 11η Ιουλίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30, στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Μ. για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Read More