ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. – Δ.Ε.Υ.Α.Α.Μ

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει την 30 Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Μ. για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Read More

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. – Δ.Ε.Υ.Α.Α.Μ

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει την 28 Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Μ. για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Read More

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. – Δ.Ε.Υ.Α.Α.Μ

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει την 23 Αυγούστου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στον 1ο όροφο του κτιρίου του Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ επί της οδού Βασιλέως Παύλου στο Γύθειο Δήμου Ανατολικής Μάνης για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Read More