ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΣΕ ΔΣ

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε σε τακτική διαδικτυακή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει την 19 Απριλίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Read More

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΣΕ ΔΣ 

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε σε τακτική διαδικτυακή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει την 13 Απριλίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Read More

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. – Δ.Ε.Υ.Α.Α.Μ

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε σε τακτική διαδικτυακή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει την 8η Απριλίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Read More

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. – Δ.Ε.Υ.Α.Α.Μ

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε σε τακτική διαδικτυακή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει την 30η Μαρτίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Read More